Πρωταθλητές για το 1ο Πρωτάθλημα ΑΠΚΝΟΠ 2011 αναδείχθηκαν οι Old Schoolers!!!
Δεύτερη θέση πήραν οι Paranoids,
τρίτη θέση οι Chupacabra και
τέταρτη θέση Τα Μογγόλια.