Εκκρεμούν οι φωτογραφίες για τα δελτία από πολλές ομάδες! Το πρωτάθλημα αρχίζει την Κυριακή και οι μέρες που έχουμε είναι ελάχιστες. Παρακαλείστε όσες ομάδες οφείλετε φωτογραφίες να τις στείλετε στο email apknop.yahoo.gr ΑΜΕΣΑ!!!

Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.